VN | EN

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 22 HÙNG VƯƠNG - HÀ NỘI

catalog/duantieubieu/van-phong-quoc-hoi-22/Van-phong-quoc-hoi-22-1.jpg
catalog/duantieubieu/van-phong-quoc-hoi-22/Van-phong-quoc-hoi-22-2.jpg
Nhà làm việc các cơ quan Quốc Hội và Văn phòng Quốc Hội tọa lạc ở Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình bao gồm: Công trình Nhà Quốc hội gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, kích thước mặt bằng 102mx102m, chiều cao công trình khoảng 39m, tổng diện tích sàn 5 tầng nổi khoảng 36.540m2, tổng diện tích sàn 2 tầng hầm khoảng 26.700m2. Đường hầm liên hệ giữa Nhà Quốc hội và trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay, dài khoảng 60m, chiều cao thông thủy 3,85m.

Nhà làm việc các cơ quan Quốc Hội và Văn phòng Quốc Hội tọa lạc ở Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình bao gồm: Công trình Nhà Quốc hội gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, kích thước mặt bằng 102mx102m, chiều cao công trình khoảng 39m, tổng diện tích sàn 5 tầng nổi khoảng 36.540m2, tổng diện tích sàn 2 tầng hầm khoảng 26.700m2. Đường hầm liên hệ giữa Nhà Quốc hội và trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay, dài khoảng 60m, chiều cao thông thủy 3,85m.
 

 

LIÊN HỆ HỢP TÁC: